Skip to main content

Vandaag publiceerde de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) haar rapport ‘Niets gezien, niets gehoord, niets gedaan. De zoekgemaakte verantwoordelijkheid’. In dit rapport heeft de commissie, aangesteld door de Raad van Bestuur van de NPO, gekeken naar grensoverschrijdend gedrag binnen de landelijke publieke mediadienst. Daarbij zoomt ze in het bijzonder in op het programma De Wereld Draait Door. Het verrichtte onderzoek focust zich op ervaringen van betrokkenen en het vaststellen van patronen op de werkvloer en brengt risico’s, maatregelen en werkervaringen in kaart. In het bijzonder de ervaringen die hebben bijgedragen aan een gevoel van sociale onveiligheid bij DWDD.

Fairspace vindt dit een belangrijk rapport en is blij dat er aandacht is voor de werkcultuur bij de NPO. De uitkomsten zijn huiveringwekkend. Seksisme, racisme, verbaal en fysiek geweld en vernederingen, hebben vrij spel gehad. Nu is het zaak dat er stappen worden ondernomen om deze situaties te voorkomen. In het kader van dit laatste, werken wij samen met organisaties zoals de Rijksoverheid, gemeenten en commerciële partijen zoals Marktplaats, Heijmans en Shimano samen om hun organisatiecultuur te verbeteren. Dit doen we onder andere door mee te denken over beleid en protocollen, en door trainingen te geven aan teams, direct leidinggevenden en management. Deze trainingen gaan over omstanderinterventie, inclusief leiderschap, maar ook over trauma sensitiviteit bij het in behandeling nemen van meldingen en klachten. We geven de organisaties en medewerkers praktische en uitvoerbare tools om een actieve bijdrage te leveren aan een positieve werkomgeving.

Meer weten, neem contact op met Fairspace via info@fairspace.co

Niets gezien niets gehoord en niets gedaan Fairspace Fairspace

Leave a Reply