Photo project Let's Talk Safety

Lessen van binnenuit: oplossingen voor veiliger AZC’s

Discriminatie, intimidatie en gendergerelateerd geweld zijn hardnekkige problemen in het Nederlandse asielstelsel, maar blijven onderbelicht in beleid en onderzoek.


Daarom startte Fairspace, met financiering van Share-Net International, in 2021 het Let’s Talk Safety-project om de  perspectieven van asielzoekers en vluchtelingen te integreren in beleid en interventies voor veiliger asielzoekerscentra in Nederland. De deelnemers aan het project, met verschillende achtergronden, wonen momenteel of eerder in AZC’s. Zij deelden hun ervaringen en werkten samen aan het
ontwerpen van oplossingen. De informatie en aanbevelingen die in deze beleidsnota worden gepresenteerd, zijn gebaseerd op de
perspectieven en ervaringen van deze deelnemers en op bestaand onderzoek.


Het resultaat is “Lessen van binnenuit: oplossingen voor veiliger asielzoekerscenta (AZC’s)”, waarin de uitdagingen en gevaren waarmee asielzoekers en vluchtelingen in Nederlandse AZC’s worden geconfronteerd zijn opgetekend, en de oorzaken en gevolgen van intimidatie en gendergerelateerd geweld in deze context geanalyseerd, evenals mogelijke oplossingen op basis van de persoonlijke ervaringen van de gemeenschap.


De beleidsnota richt zich op twee thema’s waar verandering nodig is en die, op basis van uitgebreide discussies, het potentieel hebben om intimidatie en geweld in AZC’s te voorkomen:

  1. Het verbeteren van de kennis van asielzoekers van hun basisrechten en toegang tot deze rechten;
  2. Standaardisatie en verantwoording binnen het COA door middel van consistente onafhankelijke monitoring- en evaluatieprocedures

Download de beleidsnota hier.


Fairspace’ s vision is for a society in which everyone in the Netherlands, regardless of sex, race, gender or gender expression, feels safe moving through public spaces.

Whether through transforming experiences on our streets, in bars and nightclubs, in schools or in the workplace, we tailor our services to the needs of our partners. Our work focuses on three impact areas: Education, Co-creation and Policy advice.