Nationaal Actieplan

Expertadvies voor Nationaal Actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Opdrachtgever
Space
Overheid
Uitvoeringsjaar
2022
Service
Beleidsadvies

Spreken: inspireren en call to action

Publicaties

Hoe kunnen we seksuele intimidatie en seksueel geweld beeindigen op een manier die recht doet aan de ervaringen van overlevenden, de kennis en vaardigheden van deskundigen en die de onderliggende oorzaken van het probleem aanpakt?

Fairspace gaf een eerste reactie met aanbevelingen op de hoofdlijnen van het ontwerpactieplan ter bestrijding van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

  • Meer dan 100 belanghebbenden bereikt met de aanbevelingen van Fairspace over het besteden van overheidsmiddelen, het omgaan met weerstand en het opnemen van de ervaringen van slachtoffers waarvan specifiek slachtoffers met een biculturele achtergrond
  • Aanbevelingen werden opgenomen in vervolgacties en de formele opzet van het nationaal actieplan van de overheid voor de bestrijding van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld
Dutch National Action Plan 2 Fairspace

Aanpak

Policy review

Evaluatie bestaand beleid

Recommendations delivery

Aanbevelingen
delivery

Public speaking

Gastspreken