Skip to main content

Privacyverklaring

Fairspace vindt jouw privacy belangrijk. Alle persoonlijke gegevens die jij verstrekt, worden zorgvuldig behandeld, blijven strikt vertrouwelijk en worden niet verstrekt aan derden. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring beschrijft onze beleidsregels en procedures met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van jouw gegevens wanneer je onze website bezoekt en informeert je over jouw privacy rechten en hoe de wet jou beschermt.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, vrijwilligers, (freelance) medewerkers, deelnemers en relaties verstrekte persoonsgegevens, en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van onze website.

 

Definities

Definities voor de doeleinden van deze privacyverklaring:

 • Account betekent een uniek account dat voor jou is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze website of delen van onze website
 • Affiliate betekent een entiteit die wordt gecontroleerd door, controleert of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij, waarbij “controle” betekent eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die stemrecht hebben voor de verkiezing van bestuurders of andere beherende autoriteit.
 • Bedrijf (aangeduid als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” in deze Overeenkomst) verwijst naar Fairspace
 • Cookies zijn kleine bestanden die door een website op jouw computer, mobiele telefoon of elk ander apparaat worden geplaatst, met daarin de details van jouw browsegeschiedenis op die website tussen de vele toepassingen ervan.
 • Landverwijst naar: Nederland
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
 • Dienst verwijst naar de website.
 • Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die gegevens namens Fairspace verwerkt. Het verwijst naar derden bedrijven of personen die door Fairspace zijn ingehuurd om onze diensten te vergemakkelijken, de website namens Fairspace te leveren, diensten uit te voeren die Fairspace of onze website helpen bij het analyseren van hoe de website wordt gebruikt.
 • Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de website of van de infrastructuur van de website zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Website verwijst naar Fairspace, toegankelijk via fairspace.co
 • Jij verwijst naar de persoon die de website bezoekt of gebruikt. Als je namens een bedrijf of een andere organisatie de website bezoekt of gebruikt, wordt ook die organisatie bedoeld.. Dus, “jij” kan verwijzen naar een individu of naar een organisatie, afhankelijk van wie de website gebruikt.

Verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze website kunnen wij je vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met je op te nemen of je te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan onder meer omvatten:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de website. Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres (bijv. IP-adres) van je apparaat, het type browser, de browser versie, de pagina’s van onze website die je bezoekt, de tijd en datum van je bezoek, de tijd die je op die pagina’s hebt doorgebracht, unieke apparaatidentificatoren en andere gegevens.

Wanneer je de website via een mobiel apparaat gebruikt, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat je gebruikt, je unieke ID voor mobiele apparaten, het IP-adres van je mobiele apparaat, je mobiele besturingssysteem, het type mobiele internet browser dat je gebruikt, unieke apparaatidentificatoren en andere gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die jouw browser verstuurt wanneer je onze website bezoekt of wanneer je toegang krijgt tot de website via een mobiel apparaat.

 

 

Tracking en cookies

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze website te volgen en informatie op te slaan. Gebruikte trackingtechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volge,n en om onze website te verbeteren en te analyseren. De technologieën die we gebruiken kunnen zijn:

 • Cookies of Browser Cookies. en cookie is een klein bestand dat op jouw apparaat wordt geplaatst. Je kunt in je browser instellen alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als je echter geen cookies accepteert, kun je mogelijk geen gebruik maken van sommige delen van onze website. Tenzij je de instellingen van je browser hebt aangepast zodat deze cookies weigert, kan onze website cookies gebruiken.
 • Web Beacons. Bepaalde onderdelen van onze website en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als web beacons (ook wel clear gifs, pixel tags en single-pixel gifs genoemd) waarmee Fairspace bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend of voor andere gerelateerde website statistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde pagina en het controleren van systeem- en server integriteit).

Cookies kunnen “persistent” of “sessie” cookies zijn. Persistent cookies blijven op je apparaat wanneer je offline gaat, terwijl sessie cookies worden verwijderd zodraje je webbrowser sluit. We gebruiken zowel sessie- als persistent cookies voor de doeleinden zoals hieronder beschreven:

 • Noodzakelijke / essentiële cookies

Dit zijn sessie cookies, beheerd door ons. Deze cookies zijn essentieel om de diensten aan te bieden die beschikbaar zijn via de website en om je in staat te stellen sommige van de functies te gebruiken. Ze helpen bij het authenticeren van gebruikers en het voorkomen van frauduleus gebruik van gebruikersaccounts. Zonder deze cookies kunnen de diensten die je hebt gevraagd niet worden geleverd, en we gebruiken deze cookies alleen om jou die diensten te leveren.

 • Cookiebeleid / acceptatie van kennisgeving cookies
  Dit zijn persistent cookies, beheerd door ons. Deze cookies houden bij of gebruikers het gebruik van cookies op de website hebben geaccepteerd.
 • Functionaliteitscookies
  Dit zijn persistent cookies beheerd door ons. Deze cookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die jij maakt wanneer je de website gebruikt, zoals het onthouden van je inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om je een meer persoonlijke ervaring te bieden en te voorkomen dat je telkens wanneer je de website gebruikt je voorkeuren opnieuw moet invoeren.

Gebruik van persoonsgegevens

Tijdens jouw bezoek aan deze website kan Fairspace persoonsgegevens over je verzamelen. Bijvoorbeeld wanneer je je bij ons registreert voor het ontvangen van de nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt. We kunnen daarnaast informatie verzamelen die je via sociale media met ons deelt, als je ons liked, berichten deelt, meedoet aan een actie of contact met ons zoekt.

Fairspace zal deze persoonsgegevens alleen aanwenden voor de hieronder omschreven doeleinden:

 • Om contact met je op te nemen en je te informeren over het werk en de projecten van Fairspace. Bijvoorbeeld wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, het donatieformulier of je aanmeldt voor de nieuwsbrief op onze website.
 • Om webstatistieken te registreren, zoals gegevensanalyse, identificatie van gebruikers trends, beoordeling van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze website, producten, diensten, marketing en jouw ervaring te evalueren en te verbeteren.
 • Voor de goede vervulling van de taak van de organisatie. Bijvoorbeeld het afsluiten van overeenkomsten en relatiebeheer (CRM). Hiervoor gebruiken wij het platform Monday.com.

Bewaartermijn

Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken van Fairspace goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.

Als je het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan zullen we de persoonsgegevens die je ons stuurt, verwerken en bewaren zolang noodzakelijk is. Hoe lang het bewaard wordt, is afhankelijk van de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail en de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Ontvangen e-mails kunnen we daarnaast ook bewaren voor zover dit voor een goede uitvoering van onze reguliere werkzaamheden noodzakelijk is.

 

Privacy voor sollicitanten

De gegevens en documenten die door een sollicitant worden verstrekt, worden door Fairspace verwerkt om te bepalen of de sollicitant in aanmerking komt voor een positie binnen Fairspace. Teneinde een goede selectie te maken van sollicitanten op de juiste vacatures, kan het werving- en selectieproces bij Fairspace bestaan uit: het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties en het eventueel contact opnemen met sollicitanten voor een nadere kennismaking. Voor zover van toepassing, kunnen we contact opnemen met opgegeven referenten.

 

Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt voor het doorgeven van informatie aan de betreffende sollicitant over andere vacatures waarvoor de sollicitant in aanmerking zou kunnen komen. Ook kunnen de gegevens van de sollicitant binnen Fairspace worden doorgegeven om te kijken of een sollicitant eventueel in aanmerking komt voor een andere functie dan de functie waarvoor gesolliciteerd is.

 

Fairspace verwerkt persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de werving- en selectieprocedure. Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals die door de sollicitant zijn verstrekt, waaronder NAW-gegevens, andere contactgegevens, het geslacht en de geboortedatum van de sollicitant. Wat verder relevant kan zijn, is de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Voor bepaalde functies kan een verklaring omtrent gedrag worden gevraagd. Indien dit voor de functie nodig is, kunnen sollicitanten worden onderworpen aan een screening en een assessment. In dat geval worden aan de degenen die met de uitvoering daarvan belast zijn, die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn met het oog op de keuring of het assessment.

Fairspace bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en tot uiterlijk vier weken na het afronden van de werving- en selectieprocedure. Fairspace kan binnen vier weken contact opnemen met de vraag of de gegevens tot zes maanden behouden mogen worden.

Een sollicitant heeft het recht op inzage in de verwerking van diens persoonsgegevens. Verzoeken op dit gebied dienen te worden gericht aan het hieronder genoemde e-mailadres. Naar aanleiding van een dergelijk verzoek, kan een sollicitant vragen om diens gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, als de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn.

 

Nieuwsbrieven

Voor al onze mailinglijsten geldt dat jouw e-mailadres alleen met jouw toestemming wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een duidelijke link waarmee je je kunt afmelden. Het onderhoud, het beheer en de beveiliging van de software van de mailinglijsten is bij ons in eigen beheer, via Mailchimp.

 

Social Media

Op onze website vind je buttons van de sociale netwerken Facebook, X, LinkedIn, YouTube, Instagram en TikTok, zodat je eenvoudig informatie over Fairspace kunt delen. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op deze platforms hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen.

 

Om te zien wat social media platformen met persoonsgegevens doen, kun je de privacyverklaringen van deze platforms inzien.

 

In blog-artikelen kan gebruik worden gemaakt van content die geïmporteerd wordt vanuit andere bronnen of sites en op de Fairspace website wordt aangeboden. Denk hierbij aan YouTube-video’s Op vergelijkbare wijze als de sociale media knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacybeleid van het betreffende platform.

 

Analytics

We maken gebruik van Google Analytics om gebruiksgegevens van de website te verzamelen en te analyseren. Google Analytics is een webanalyse-service aangeboden door Google die websiteverkeer bijhoudt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van de website te volgen en te monitoren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de website niet beschikbaar te stellen aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat de Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekersactiviteit. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google, kunt u de Google Privacy & Voorwaarden website bezoeken.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Fairspace zorgt ervoor dat de persoonsgegevens kloppen en volledig zijn voordat ze verwerkt worden. Voor de bescherming van je persoonsgegevens heeft Fairspace fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. We maken gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor geautoriseerde personen. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft.

 

Ons domein en website bevinden zich in een datacenter in Eemshaven, Nederland. Jouw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, wordt verwerkt op de operationele kantoren van Fairspace in Nederland. E-mails worden opgeslagen binnen Europa. Alle gegevens worden versleuteld en voortdurend verplaatst om veiligheidsredenen.

 

Fairspace zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met dit Privacybeleid, en er zal geen overdracht van je persoonlijke gegevens plaatsvinden naar een andere organisatie of een land buiten de EU, tenzij er adequate controles zijn, inclusief de beveiliging van je gegevens en andere persoonlijke informatie.

 

We zullen je persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken als dit niet expliciet uit onze privacyverklaring volgt. De enige twee uitzonderingen hierop zijn:

 • Als we voor een verstrekking aan derden vooraf expliciet je toestemming vragen;
 • Als we hiertoe wettelijk zijn verplicht en pas nadat we ons uiterste best hebben gedaan om verstrekking op basis van een wettelijke verplichting te voorkomen.

Disclaimer: wees je ervan bewust dat geen enkele methode van verzending via het internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we streven naar het gebruik van commercieel aanvaardbare middelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

 

Jouw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je onder andere recht op inzage in de persoonsgegevens die we van je verzamelen en het recht om deze in bepaalde gevallen aan te laten passen of te laten verwijderen. Indien je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een duidelijke link waarmee je je kunt afmelden.

Om je rechten uit te oefenen kan je ons per e-mail een verzoek sturen via de contactgegevens die hieronder staan vermeld. Om aan je verzoek te kunnen voldoen kunnen we om nadere informatie vragen om je identiteit te controleren.

Meer informatie over de rechten die je op basis van de AVG hebt, vind je ook op de website Uitleg over je rechten van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens ook een klacht indienen over ons gebruik van je persoonsgegevens als je dit nodig acht.

 

 

Privacy van kinderen

Onze website is niet gericht op personen jonger dan 13 jaar. e verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u zich ervan bewust bent dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Als we moeten vertrouwen op toestemming als een wettelijke basis voor de verwerking van uw informatie en uw land vereist toestemming van een ouder, kunnen we de toestemming van de ouder of voogd nodig hebben voordat we die informatie verzamelen en gebruiken.

 

 

Linken naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorverwezen naar de website van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken. We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van andere websites of diensten van derden.

 

Wijzigingen privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen we aankondigen op onze website.

 

Contact

Indien je vragen hebt over onze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen via info@fairspace.co met als onderwerpregel Privacyverklaring.