Skip to main content

De afgelopen jaren heeft de ene na de andere golf van geruchtmakende #MeToo schandalen de aandacht gevestigd op (seksueel) grensoverschrijdend gedrag als een wijdverbreid probleem in Nederland

Begin 2022 Benoemde de Nederlandse regering haar allereerste Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, een nieuwe functie die tot taak heeft een programma op te stellen en uit te rollen om seksueel ongewenst gedrag en seksueel geweld aan te pakken.

 

Maar de overheid is zich ervan bewust dat seksuele intimidatie en seksueel geweld niet van de ene op de andere dag zal verdwijnen en dat de overheid het probleem niet alleen kan oplossen

 

Het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld werd begin 2023 gelanceerd. De inhoud hiervan kwam tot stand met bijdragen van o.a. Fairspace en meer dan 100 andere organisaties en experts.

 

Terwijl het programma in heel Nederland wordt uitgerold, zullen we samen met overheidsinstellingen blijven werken aan een samenleving waarin seksuele intimidatie, straatintimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag niet langer worden getolereerd en waarin iedereen met waardigheid en respect kan leven.

Feiten

100000

Elk jaar doen in Nederland meer dan 100.000 mensen aangifte van seksueel geweld, waarvan 90 procent vrouwen.
harassment goverment icon Fairspace

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek gaf 2 op de 3 vrouwen aan dat ze in 2021 op straat waren lastiggevallen.

Microagression Policy Fairspace

Meer dan 1 op de 3 ondervraagde ambtenaren in het Nederlandse parlement heeft te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag zoals pesten en seksuele intimidatie

Zo kunnen we er samen verandering in brengen

Onze diensten zijn beschikbaar voor:

 

 • Gemeenten
 • Lokale autoriteiten (handhavers, politie)
 • Overheidsinstellingen (Ministeries, Eerste en Tweede Kamer, uitvoeringsinstanties)

Al onze diensten kunnen afzonderlijk of in combinatie met andere diensten worden aangeboden.

Ze hebben allemaal hetzelfde doel: een einde maken aan grensoverschrijdend gedrag en intimidatie voor iedereen in Nederland.

Training in veiligheid en inclusie op de werkvloer
Optie 1. Volledig trainingspakket

Krijg een beter inzicht in jouw organisatiecultuur en lange termijn praktische oplossingen en interventies om deze te verbeteren

Wat is het

Ons trainingsaanbod bestaat uit een 4-stappen aanpak:

 1. Asses
  1. We evalueren het ecosysteem van jouw organisatiecultuur met behulp van gebruiksvriendelijke tools die diep in de organisatie duiken zonder veel tijd te vergen van onze klanten.
 2. Train
  1. We ontwikkelen een op maat gemaakte reeks trainingen die voortbouwen op de inzichten uit stap 1 en die teams betrekken door middel van interactieve en relevante werkvormen.
 3. Act
  1. We bereiden teams voor op het doorvoeren van veranderingen met duidelijke, uitvoerbare en tijdgebonden aanbevelingen en snelle tips die gemakkelijk kunnen worden geïmplementeerd en waarmee meteen kan worden begonnen.
 4. Sustain
  1. Onze partners zien de waarde van duurzame samenwerking. Daarom bieden wij verschillende opties voor doorlopende ondersteuning op weg naar een inclusieve en veilige werkplek, zoals Train-de-Trainer sessies, onboarding van nieuwe medewerkers, en deskundige begeleiding en advies.

Wat krijg je

 • Inzicht in de omgangsvormen op jouw werkvloer
 • Concrete tools om teams en leidinggevenden te helpen een positieve organisatiecultuur op te bouwen
 • Opties voor een culture audit, workshops voor teams en leidinggevenden, ondersteuning bij het opstellen of herzien van beleid en protocollen, aanbevelingen voor bedrijfscommunicatie en HR, refresher workshops en meer.
4-6 weken

Training in veiligheid en inclusie op de werkvloer
Optie 2 Losse trainingen

Je bent op zoek naar

 • Een op maat gemaakte introductie over sociale veiligheid en het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
 • Een (reeks) pilot training(en) om steun te krijgen voor een investering op langere termijn in het creëren van een positieve werkcultuur

Wat is het

 • Workshops op maat
 • Op maat gemaakte training met interactieve werkvormen en opdrachten in een veilige omgeving
 • Motiveert deelnemers om ervaringen te delen en van elkaar te leren
 • Mogelijke onderwerpen zijn:
  • Omstanderinterventie
  • Inclusief en accountable leiderschap
  • Navigeren met machtige stakeholders
  • Victim-blaming
  • Power and privilege
  • Unconscious bias
  • Reactie op incidenten
  • Diversiteit, gelijkheid, inclusie en erbij horen (DEI&B)
  • Geweldloze/verbindende communicatie
  • Meer onderwerpen op aanvraag

Wat krijg je

Relevante kennis en praktische vaardigheden om bij te kunnen dragen aan een veilige en inclusieve werkomgeving

2 hours per training

Het realiseren van beleid en actieplannen

Je bent op zoek naar een betrouwbare partner voor het uitvoeren en/of opschalen van activiteiten die worden genoemd in beleid en actieplannen op het gebied van straatintimidatie, grensoverschrijdend gedrag, sociale veiligheid en inclusie

Wat is het

Ontwikkeling, uitvoering en monitoring van gemeenschapsgerichte activiteiten in overeenstemming met lokaal en nationaal beleid en actieplannen.

 

Voorbeelden zijn:

 • Stand Up omstanderinterventie workshops
 • Community evenementen
 • Campagneontwikkeling
 • Ontwikkelen van digitale tools en online platformen
 • Co-creëren van gerichte oplossingen

Zie hier een volledige lijst en beschrijvingen van onze activiteiten voor doelgroepen

Wat krijg je

 • Een vertrouwde en ervaren implementatiepartner met een bewezen Track Record
 • Toegang tot ons netwerk van trainers en experts om activiteiten op het gebied van sociale veiligheid te helpen realiseren – en opschalen.

Beleidsadvies

Je bent op zoek bent naar input van deskundigen om lokale of nationale wetgeving of beleid te helpen informeren en vormgeven

Wat is het

Input en expertise over:

 

  1. Beleidsadvies en strategie
  2. (Nationale) Actieprogramma’s
  3. Huidige en nieuwe wetgeving

Wat krijg je

 • Praktische aanbevelingen
 • Beleidsbrief of nota
 • Input door middel van gesprekken, expertmeetings of rondetafelgesprekken

Train-de-trainer sessies

Jij wilt investeren in duurzame en schaalbare interne trainingscapaciteit op het gebied van sociale veiligheid, diversiteit en inclusie, en het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Wat is het

Op maat gemaakte sessies die aangewezen medewerkers uitrusten met de knowhow en het zelfvertrouwen om workshops over sociale veiligheid en inclusie zelf te faciliteren.

Wat krijg je

 • Op maat gemaakte trainershandleiding, kennis en tips & tricks om je skills als trainer te vergroten
 • Onze sessies zorgen voor draagvlak en eigenaarschap, verbeteren kennisoverdracht en dragen bij aan het algehele succes van je organisatie.
2 tot 4 uur per sessie (minimaal twee sessies)

Campagneontwikkeling

Je wilt een breder publiek bereiken om mensen bewust te maken van grensoverschrijdend gedrag en omstanderinterventie

Wat is het

 • Strategische input vanuit doelgroepen voor campagne
 • Campagnes – zowel online als offline – met een boodschap en ontwerp die relevant en aansprekend zijn voor de doelgroep die je wilt bereiken
 • Voorbeelden zijn:
  • Posters
  • Social media

Wat krijg je

 • Op maat gemaakte campagne strategie, ontwerp voorbeelden of advies
 • Een hulpmiddel voor publiek bewustzijn dat het potentieel heeft om iedereen in uw gemeenschap positief te beïnvloeden

Spreken: inspireren en call to action

Je bent op zoek naar een expert of ervaringsdeskundige voor een inspirerende lezing of panelbijdrage met een call to action over sociale veiligheid

Wat is het

 • Spreken op evenementen en bijeenkomsten om aandacht te vragen voor seksuele (straat) intimidatie, seksueel geweld en omstanderinterventie.
 • De aandacht vestigen op het belang om seksuele intimidatie, geweld en interventie door omstanders op de politieke agenda te zetten

Wat krijg je

 • Een op maat gemaakte lezing of panelbijdrage met expertise, praktijkervaring en relevante aanbevelingen
 • De mogelijkheid om rechtstreeks vragen te stellen aan een expert en/of ervaringsdeskundige

Onze impact

Goverments Fairspace

Samengewerkt met 15 overheidsinstellingen aan beleidsontwikkeling, beleidsrealisatie, campagneontwerp en trainingen voor een veilige werkvloer

Local Fairspace

Input geleverd voor, en lokale beleidsplannen en publiekscampagnes ontwikkeld tegen straatintimidatie voor de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Tilburg en Utrecht

The Netherlands Fairspace

Advies en input Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Law Fairspace

Input geleverd voor de modernisering van de Wet seksuele misdrijven

Overheidspartners

Wat mensen over ons zeggen

"Fairspace is een prettige, betrouwbare samenwerkingspartner voor de gemeente Rotterdam. In 2022 verzorgen zij workshops omstander interventie, een belangrijk onderdeel van de pijler ‘preventie’ van onze aanpak seksuele straatintimidatie. Daarnaast is Fairspace een van de partners in de Veiligheidsalliantie Natuurlijk Samen, waarin de (sociale) veiligheid van vrouwen en LHBTI+ personen in de Rotterdamse openbare ruimte wordt besproken. "

"Met het project We Take Lead heeft Fairspace samen met enkele andere organisaties ondanks de corona beperkingen een mooi eindproduct afgeleverd: de podcast Straatvonk, waarin jongeren uit verschillende gebieden van de stad aan het woord komen over omgangsvormen op straat. Ook is Fairspace altijd bereid om mee te denken over (beleid)vraagstukken waar we als gemeente tegenaan lopen"

City of Rotterdam

"4,4 sterren (uit 5) voor deze sessie!"

Ministry of Foreign AffairsResult from group evaluation by workshops participants

“Ik heb veel mensen heel positief horen praten over de training en ze zijn er erg bij betrokken. Bedankt voor het creëren van zo'n veilige sfeer”

Workshop participant government institution

Laten we samen

Veilige ruimtes creëren

Neem contact op

Wil je je aansluiten bij onze beweging of ons ondersteunen?
Heb je vragen over wie we zijn of wat we doen?
Of ben je op zoek naar advies of een samenwerking?

 

Laat een bericht achter en we nemen snel contact op.
Wij zijn blij met al je vragen, opmerkingen of feedback!